Объявления
2017-03-20 13:18

Муштариёни мӯҳтарам! 

 

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки дар асоси фармони Хадамоти алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботҳои пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқии алоқа ва пешниҳоди  хизматрасониҳои бо онҳо вобаста, тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №207-7 аз 30.04.2016 с. ширкати «Истэра» аз нав бақайдгирии шартномаҳои амалишавандаро бо Истифодабарандагон давом медиҳад.

 

Шахсони, ки барои имзои шартнома таҳти манфиатҳои шахси ҳуқуқӣ ваколатдоранд, бояд ба Провайдер ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:

 • нусхаи шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии корхона/ширкат; 
 • иқтибос аз Феҳристи шахсони ҳуқуқӣ; 
 • нусхаи Гувоҳнома дар бораи додани РМА; 
 • нусхаи шиносномаи роҳбари корхона ё намояндае, ки аз шахсияти он корхона/ширкат фаъолият мебарад (саҳифаи асосӣ, саҳифа бо РМА, саҳифа бо қайди ҷои истқомат); 
 • нусхаи шиносномаи шахси масъул (саҳифаи асосӣ, саҳифа бо РМА, саҳифа бо қайди ҷои истиқомат); 
 • ваколатнома барои имзои шартнома таҳти манфиятҳои шахси ҳуқуқӣ, ҳангоми имзои шартнома (шахсе, ки аз тарафи шахси ҳуқуқӣ бе ваколатнома фаъолият бурданро ҳуқуқдор аст, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи чунин ҳуқуқро пешниҳод менамояд).

 

Шахсе, ки ба манфиати Соҳибкори инфиродӣ Шартномаро имзо мекунад, бояд ба Провайдер ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд: 

 • ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият (шиноснома); 
 • Гувоҳнома дар бораи додани РМА/нусхаи саҳифаи шиноснома бо РМА; 
 • нусхаи саҳифаи шиноснома бо қайдги ҷои истиқомат; 
 • нусхаи шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шаҳрванд ҳамчун Соҳибкори инфиродӣ; 
 • ваколатнома барои имзои шартнома таҳти манфиятҳои Соҳибкори инфиродӣ, ҳангоми имзои шартнома (шахсе, ки аз тарафи соҳибкори инфиродӣ бе ваколатнома фаъолият бурданро ҳуқуқдор аст, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи чунин ҳуқуқро пешниҳод менамояд).

 

Шахсе, ки барои имзои шартнома таҳти манфиатҳои шахси воқеӣ ваколатдоранд, бояд ба Провайдер ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:

 • ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият (шиноснома); 
 • Гувоҳнома дар бораи додани РМА/нусхаи саҳифаи шиноснома бо РМА;
 • нусхаи саҳифаи шиноснома бо қайдги ҷои истиқомат; 
 • ваколатнома барои имзои шартнома таҳти манфиятҳои шахси воқеӣ, ҳангоми имзои шартнома (шахсе, ки аз тарафи шахси воқеӣ бе ваколатнома фаъолият бурданро ҳуқуқдор аст, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи чунин ҳуқуқро пешниҳод менамояд).

 

Мувофиқи ин, аз ҳамаи Муштариёне, ки ҳоло аз нав бақайдгириро нагузаштаанд, хоҳиш менамоем, ки то санаи 31 марти соли 2017 ба шӯъбаи фурӯши ширкати «Истэра» муроҷиат намоянд. Дар ҳолати иҷро накардани талаботҳои зикргардида, Провайдер ҳуқуқи маҳдуд кардани дастрасӣ ба хизматрасониҳоро дорад.

Барои идрок ва ҳамкорӣ миннатдорем.

Маъмурияти ҶДММ «Истэра»

2017-03-15 14:35

Уважаемые Пользователи!

Доводим до вашего сведения, что на основании распоряжения Службы связи Республики Таджикистан о порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними, согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 30.04.2016 за №207-7 компания «Истэра» продолжает проводить перерегистрацию действующих договоров со своими Пользователями.

Лица, уполномоченные на заключение Договора в интересах юридического лица, обязаны представить Провайдеру следующие документы: 

 • копия свидетельства о государственной регистрации Организации/Компании;
 • выписка из Реестра юридических лиц (Иктибос);
 • копия удостоверения о присвоении ИНН;
 • копия паспорта руководителя Компании или человека, в лице которого действует Организация/Компания (главная страница, страница с ИНН, страница с пропиской)
 • копия паспорта контактного лица (главная страница, страница с ИНН, страница с действующей пропиской)
 • доверенность на представление интересов юридического лица при заключении Договора (лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, представляет документ, подтверждающий такое право). 

Лицо, уполномоченное на заключение Договора в интересах Индивидуального предпринимателя, обязано представить Провайдеру следующие документы: 

 • удостоверяющий личность документ (паспорт), 
 • свидетельство о присвоении ИНН / копия страницы с паспорта
 • копия страницы с паспорта с местом действующей прописки
 • копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя
 • доверенность на представление интересов Индивидуального предпринимателя при заключении Договора (лицо, которое вправе действовать от имени Индивидуального предпринимателя без доверенности, представляет документ, подтверждающий такое право).

Лицо, уполномоченное на заключение Договора в интересах физического лица, представляет Провайдеру следующие документы:

 • удостоверяющий личность документ (паспорт) 
 • свидетельство о присвоении ИНН / копия страницы с паспорта
 • копия страницы с паспорта с местом действующей прописки
 • доверенность на представление интересов физического лица при заключении Договора (лицо, которое вправе действовать от имени физического лица без доверенности, представляет документ, подтверждающий такое право).

В этой связи, просим всех Пользователей, кто еще не успел пройти перерегистрацию, обратиться в отдел продаж ООО «Истэра» до 31 марта 2017 года. В случае невыполнения указанных требований, Провайдер оставляет за собой право ограничить Пользователю доступ к Услугам.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

Администрация ООО «Истэра»

Новости
2017-03-20 13:40

Муштариёни мӯҳтарам! 

 

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки дар асоси фармони Хадамоти алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботҳои пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқии алоқа ва пешниҳоди  хизматрасониҳои бо онҳо вобаста, тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №207-7 аз 30.04.2016 с. ширкати «Истэра» аз нав бақайдгирии шартномаҳои амалишавандаро бо Истифодабарандагон давом медиҳад.

 

2017-03-20 13:39

Уважаемые Пользователи!

Доводим до вашего сведения, что на основании распоряжения Службы связи Республики Таджикистан о порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними, согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 30.04.2016 за №207-7 компания «Истэра» продолжает проводить перерегистрацию действующих договоров со своими Пользователями.

Лица, уполномоченные на заключение Договора в интересах юридического лица, обязаны представить Провайдеру следующие документы: 

2012-05-26 01:44

Уважаемые пользователи, Теперь и в Курган-Тюбе можно использовать NGN сеть Истэра - SIP.TJ, Звонки на городские номера г. Курган-Тюбе - стоят как обычные городские - 2 дирама/минута

С номера SIP.TJ для звонка в г. Курган-Тюбе: набирать можно как: 83222ХХХХХ либо 9923222ХХХХХ, (где ХХХХХ городской номер абонента города Курган-Тюбе)

С городских номеров г. Курган-Тюбе, для звонка на номер Истэра NGN нужно набрать 43377ХХХХ

2012-05-12 20:53

Новый сайт и новый дизайн. Надеемся понравится всем пользователям SIP.TJ!

Муштариёни мӯҳтарам!

Муштариёни мӯҳтарам! 

 

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки дар асоси фармони Хадамоти алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботҳои пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқии алоқа ва пешниҳоди  хизматрасониҳои бо онҳо вобаста, тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №207-7 аз 30.04.2016 с. ширкати «Истэра» аз нав бақайдгирии шартномаҳои амалишавандаро бо Истифодабарандагон давом медиҳад.

 

Уважаемые абоненты услуги SIP.TJ

Уважаемые Пользователи!

Доводим до вашего сведения, что на основании распоряжения Службы связи Республики Таджикистан о порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними, согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 30.04.2016 за №207-7 компания «Истэра» продолжает проводить перерегистрацию действующих договоров со своими Пользователями.

Лица, уполномоченные на заключение Договора в интересах юридического лица, обязаны представить Провайдеру следующие документы: 

Муштариёни мӯҳтарам!

Муштариёни мӯҳтарам! 

 

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки дар асоси фармони Хадамоти алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботҳои пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқии алоқа ва пешниҳоди  хизматрасониҳои бо онҳо вобаста, тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №207-7 аз 30.04.2016 с. ширкати «Истэра» аз нав бақайдгирии шартномаҳои амалишавандаро бо Истифодабарандагон давом медиҳад.

 

Уважаемые абоненты услуги SIP.TJ

Уважаемые Пользователи!

Доводим до вашего сведения, что на основании распоряжения Службы связи Республики Таджикистан о порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними, согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 30.04.2016 за №207-7 компания «Истэра» продолжает проводить перерегистрацию действующих договоров со своими Пользователями.

Лица, уполномоченные на заключение Договора в интересах юридического лица, обязаны представить Провайдеру следующие документы: 

NGN телефония компании "Истэра"

Уважаемый пользователь! SIP.Tj предлагает услуги Телефонии Нового Поколения (NGN Телефонии), использовать которые просто и удобно! Используя SIP.TJ Вы можете быть на связи с Таджикистаном по самым низким тарифам, не имеет значения, в какой стране Вы физически находитесь! Все что Вам нужно - это доступ в Интернет, или обычный телефон. Зарегистрируйтесь на http://www.sip.tj/ и получите Ваш персональный NGN номер.